• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  आगामी कार्यक्रम

  • भू–सूचना प्रणालीको विकास, परिमार्जन तथा स्तरबृद्धिको क्रमलाई जारी राख्ने ।
  • जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता तथा पुर्जामा कम्प्युटर प्रविधिबाट फोटो तथा औठा छाप सहितको बिवरण प्रिन्ट गरि राख्ने र कारोवारको क्रममा सो बिवरण भिडाई प्रमाणीकरणको ब्यवस्था गर्ने ।
  • नापी कार्यालयमा रहेको कित्ता नापी नक्सा, प्लटरजिष्टर र फिल्डबुकलाई कम्प्यूटर प्रणालीमा आवद्ध गर्ने कार्यलार्ई कार्य लाई निरन्तरता दिई SAEx Software को प्रयोगबाट नापी तर्फ  Digital Map Print तथा कित्ताकाट गर्ने र फिल्डबुक तथा प्लट रजिष्टरको प्रतिलिपी कम्प्युटर मार्फत दिने व्यवस्था गर्ने ।
  • मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट कम्प्युटरमा आधारित कार्यहरू गर्न भू–सूचना प्रणाली सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने ।
  • विभागको सम्पूर्ण प्राविधिक कार्यहरूको Specification / Manual अध्यावधिक गरी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने ।
  • संचालनमा रहेका अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई तत्कालिन नापी गोश्वाराहरूबाट संचालित पुनः नापी कार्यक्रमको नक्सा र फिल्डबुकलाई अभिलेखको रुपमा राख्ने कार्य गर्ने ।
  • विभागको संगठन तालिकामा आवश्यक प्राबिधिक जनशक्ति थप गर्न पहल गर्ने ।
  • केन्द्रीय स्तरमा Central Land Information System – CLIS को विकासका लागि आवश्यक भौतिकपूर्वाधारको विकास गर्दै  केन्द्रीय भू अभिलेखालयको रुपमा विभागलाई स्थापित गर्ने ।

  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05