• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  प्रदान गरिने सेवा

   

  विभागबाट सर्वसाधारणको लागि सिधा सेवाप्रवाको व्यवस्था नगरेता पनि विभागमा अभिलेखिकृत भएका निम्न अभिलेखहरुलाई नेपाल सरकारका सरकारी कार्यालय, अनुसन्धान आयोग तथा अदालतको पत्राअनुसार अवलोकन तथा प्रतिलिपी दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६५/९/२३ को निर्णय अनुसार स्वीकृत “डिजिटल डाटाको वितरण प्रयोग र नियम निर्देशिका, २०६९” बमोजिमको सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

  क)     वि.सं. २००० सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट तयार गरिएको काठमाण्डौ जिल्लाको नक्साको अवलोकन  ।

   

  ख)     काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका ४,३८८ थान नक्सा र १३१ वटा रोलका फिल्डबुहरूको माइक्रोफिल्म अवलोकन ।

   

  ग)     कित्ता नापीबाट तयार भएका ७४ जिल्लाका कित्ता नापी नक्साहरूको अवलोकन तथा नापी कार्यालयलाई आवश्यक परेमा प्रतिलिपी प्रदान गर्ने ।

   

  घ)     कित्ता नापीबाट तयार भएका फिल्डबुकहरूको प्रतिलिपीको उतार ।

   

  ङ)     जिल्ला भू–सूचना प्रणाली संचालनमा आएका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूबाट प्राप्त Digital Data अवलोकन ।


  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05