• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  बाेलपत्र

  क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड 
  Request for EOI for Consulting Service for the Plot Register Entry with Scan Image २०७४ मंसिर २७ १.० एम बि filetype
  डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर तथा प्लटर अापुर्ति सम्बन्धी बाेलपत्र अाव्हान २०७४ मंसिर २७ ९०३ के बि filetype
  प्राविधिक तथा अार्थिक प्रस्ताव अाव्हान सम्बन्धी सुचना २०७४ मंसिर २७ ८०५ के बि filetype
  Request for EOI: Data Entry, Verification and Update of Moth Shresta and Rokka Detail २०७४ मंसिर २७ ८३६ के बि filetype
  पत्रिकामा प्रथम पटक मिति २०७४/०७/२७ मा प्रकाशन भएका बाेलपत्र अाव्हान सम्ब‍न्धी सुचना २०७४ मंसिर २७ ८१० के बि filetype
  पत्रिकामा प्रथम पटक मिति २०७४/०७/२७ मा प्रकाशन भएका बाेलपत्र अाव्हान सम्ब‍न्धी सुचना २०७४ मंसिर २७ १.० एम बि filetype

  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05