• नेपाली
 • English
 • नेपाल सरकार

  भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍त्रालय

  भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग

  SAEx तालिम सम्पन्न २०७४/०७५

  मिति २०७४/०४/२५ देखि ऐ ३२ गते सम्म भू सूचना तथा अभिलेख विभागमा उपत्यकाका नापी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि SAEx तालिम संचालन भएकोमा मिति २०७४/०४/३२ गते विभागका निर्देशक (प्रमुख) श्री भरत गौतमज्यूको अध्यक्षतामा, मन्त्रालयका सहसचिव श्री मुक्ति प्रसाद आचार्यज्यूबाट  तालिममा सहभागी कर्मचारीहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गरि समापन गरियो ।


  +977-01-4218528, 4253075,
  4254765, 4255348

  Fax : +977-01-4218535

  BabarMahal, Kathmandu
  Last Updated Date : 2017-03-05